Valeur, s.r.o., Múzejná 208/4, 929 01 Dunajská Streda, Slovenská republika, Tel./Fax: +421 (0)31 551 72 18-19, email: valeur@valeur.sk

Fakturačné údaje

Príprava dát

Polygrafická pomôcka

Prístup na FTP serverPrepress

Zariadenie na osvit tlačových dosiek - Computer to Plate

Najnovšou akvizíciou na úrovni prepress bola osvitová jednotka Magnus 400 II od výrobcu KODAK.
Zariadenie využíva na osvit termálnych hliníkových platní infračervený laser s vlnovou dĺžkou 830 nm a technológiu externého bubna.

Základné technické parametre

Maximálna veľkosť dosiek: 762mm × 685mm
Minimálna veľkosť dosiek:   228mm × 311mm
Maximálna veľkosť obrazu: 750mm × 664mm
Rozlíšenie:     1524–3048dpi (60–120dpm)
Hustota rastru:   max. 250 lpi (100 liniek na cm)
Opcia:    stochastický raster Staccato 25       
Výkonnosť:   24 dosiek za hodinu

 

Digitálna hárková montáž
Vzhľadom na to, že technológia Computer to Plate nahrádza konvenčnú metódu osvitu na samostatné filmy, pri ktorej bolo potrebné hárky ručne montovať, je potrebné tento starý princíp nahradiť digitálnou montážou priamo v počítači.  Stačí ak nám dodáte podklady pripravené podľa požadovaných podmienok a my Vám ich prostredníctvom špeciálneho softvéru vyradíme a následne osvietime pomocou CTP na tlačové dosky.

Farebné nátlačky
Nástup digitálnych technológií v prepresse prináša aj požiadavku kontroly výstupného produktu na digitálnom nátlačku, ktorý včas odhalí možné problémy v tlači. Tlačiareň Valeur využíva nátlačkový systém od spoločnosti GMG, v súčasnosti najkvalitnejší colormanagement systém na trhu. GMG ColorProof - colormanagement softwarový systém zabezpečuje najpresnejší spôsob kalibrácie digitálnych inkjetových zariadení určených k výrobe kontraktačných farebných nátlačkov, čo najvernejších k výstupu z tlačového stroja.